Ο Οδηγός Επιστημονικών Διαλογικών Συναθροίσεων δημιουργήθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “ScienceLit: Scientific Literacy for all!” που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+.

Κύριος στόχος του έργου ScienceLit είναι/ήταν όχι μόνο να κάνει την επιστήμη πιο προσιτή σε ενήλικες που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες αλλά και να τους εφοδιάσει με τα απαραίτητα εργαλεία (π.χ. γνώσεις, ικανότητες, ενημέρωση κτλ.) που θα τους βοηθήσουν να αποκτήσουν επιστημονική παιδεία. Με άλλα λόγια, θα έχουν τη δυνατότητα να κατανοήσουν, να ερμηνεύσουν και να αναλύσουν την επιστημονική γνώση με τρόπο ανεξάρτητο και αυτόνομο.

Οι Επιστημονικές Διαλογικές Συναθροίσεις ανοίγουν τον δρόμο σε έναν νέο τρόπο εργασίας στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων. Ο οδηγός αυτός θα μπορούσε να αποτελέσει το εφαλτήριο για μία νέα προσέγγιση στην εκπαίδευση ενηλίκων και την επιστημονική μάθηση. Συμπληρωματικές πληροφορίες για το έργο ScienceLit και το γενικό (πολιτικό και κοινωνικό) πλαίσιο της υλοποίησής του θα βρείτε εδώ.

 

 

 

Kurzlink zu dieser Seite:
die-bonn.de/li/1419

last changed: 21/3/2019