Ustvarjanje pomena

S sodelovanjem udeleženci vidijo možnost povezovanja in možnosti aktivnega sodelovanja, kar daje pomen procesu. Udeleženci, ki so bili zgodovinsko izključeni iz znanstvenega sveta, se morda počutijo, da se jim odpirajo novi interesi, ko pridobijo vpogled v nove teme.

"[…] z dialoškim učenjem, se pojavi pomen, ker se ljudje med seboj povezujejo, odločijo skupaj, kaj se želijo učiti in kaj želijo raziskati, ko udeleženci sami odločijo, kaj želijo raziskati in se naučiti." (Puigvert, Sordé in Soler, 2000, str.4, prevedeno)

"Pristop dialoškega učenja razčleni strukturo tradicionalnih učnih razredov, ker je ustvarjanje pomena enakomerno porazdeljeno med udeležence in razrešuje pojem jasno določenih nosilcev znanja in s tem moči." (Hussain, 2009, str. 8, prevedeno)

 

Kurzlink zu dieser Seite:
die-bonn.de/li/1402