Kulturna inteligenca

Ljudje imajo znanja o različnih stvareh, ki so se jih naučili zlasti v akademskih, praktičnih ali kooperativnih kontekstih: vsakdo ima sposobnost učenja s pomočjo kulturne inteligence (Oliver, Botton, Soler in Merrill, 2011). Prispevki se upoštevajo tako, da se enako cenijo izvori različnih mnenj in znanj. Lahko se zgodi, da imajo udeleženci dobro znanje o določenem področju (npr. o fiziki ali kemiji) zaradi svojega dela, čeprav opravljajo neakademsko delo.

"Vsi ljudje vseh starosti imajo spretnosti, ki vključujejo jezik in dejanja, ki jih je mogoče razviti z medsebojnim sodelovanjem. Vse skupine imajo kulturno inteligenco, ki presega klasično, rasistično ali starostno diskriminacijo, ki teži k temu, da jih izključi." (Flecha, 2000, str. 9, prevedeno)

"Koncept kulturne inteligence ponuja primeren okvir za preseganje vseh teorij primanjkljaja [...]" (Flecha, 2000, str. 8, prevedeno). Tako lahko vsi sodelujejo v egalitarnem dialogu.

 

Primeri
(Podnapisi na voljo)


© Ric NovoMesto, 2017

 


© Kmop, 2017

Kurzlink zu dieser Seite:
die-bonn.de/li/1391