Η Διαδικασία

© Kmop, 2017

  • Στη συνέχεια, ο συντονιστής/η συντονίστρια ανοίγει τη συζήτηση ρωτώντας ποιος/ποια θα ήθελε να εξηγήσει ενώπιον της ομαδας το περιεχόμενο της παραγράφου που επέλεξε. Έπειτα, γράφει σε μία λίστα τα ονόματα των ατόμων που θα ήθελαν να μιλήσουν ή να παρέμβουν στη συζήτηση και δίνει τον λόγο στον πρώτο/στην πρώτη που θα σηκώσει χέρι.
  • Το άτομο που θα πάρει τον λόγο, διαβάζει δυνατά την παράγραφο που έχει επιλέξει, ενώ οι υπόλοιποι συμμετέχοντες ακούν προσεκτικά. Ύστερα, εξηγεί τον λόγο/τους λόγους για τον οποίο/τους οποίους επέλεξε τη συγκεκριμένη παράγραφο και μοιράζεται τις σκέψεις του με τα μέλη της ομάδας.
  • Μετά από αυτό, ο/η συμμετέχων/-ουσα ρωτά αν κάποιος/-α θα ήθελε να κάνει κάποιο σχόλιο και δίνει τον λόγο σε όποιον/-α θέλει να μιλήσει, ούτως ώστε να ακουστούν διάφορες απόψεις/εμπειρίες πάνω στο θέμα της παραγράφου. Μόλις ολοκληρωθούν οι παρεμβάσεις, ο συντονιστής ρωτά τους συμμετέχοντες αν συμφωνούν να προχωρήσουν σε άλλη παράγραφο. 
  • Ο συντονιστής/Η συντονίστρια ρωτά αν κάποιος έχει επιλέξει διαφορετική παράγραφο στην ίδια σελίδα και ακολουθεί την ίδια διαδικασία με όλες τις σελίδες στη σειρά, φροντίζοντας να συμμετάσχουν στη συζήτηση όλοι όσοι το επιθυμούν.
  • Αν και κανείς από τους συμμετέχοντες δεν είναι υποχρεωμένος παρέμβει στη συζήτηση, δεν θα πρέπει να παραμελούνται τα άτομα που συμμετέχουν λιγότερο σε αυτή. Γι' αυτό, θα πρέπει να πραγματοποιείται ένας γύρος ομιλιών, στον οποίο όλοι οι συμμετέχοντες θα εκφράζουν με συντομία την άποψή τους για το κείμενο που διάβασαν. Προτεραιότητα θα δίνεται σε εκείνους που συμμετείχαν λιγότερο στη συνάθροιση.
  • Στο τέλος της συνάθροισης, οι συμμετέχοντες συμφωνούν ως προς τα επόμενα κεφάλαια, άρθρα ή έργα που πρέπει να διαβάσουν για την επόμενη συνάντηση. Επομένως, η ίδια διαδικασία θα επαναληφθεί και στην επόμενη συνάθροιση.

Πρακτικά Ζητήματα

Παρακάτω, θα διαβάσετε μερικές σύντομες και πρακτικές συμβουλές που θα σας βοηθήσουν να οργανώσετε όσο το δυνατόν καλύτερα τις συναθροίσεις.

  • Οι Επιστημονικές Διαλογικές Συναθροίσεις θα έχουν διάρκεια 1-2 ώρες, κατόπιν συμφωνίας των συμμετεχόντων, και η συχνότητα με την οποία θα πραγματοποιούνται θα συναποφασίζεται, επίσης, από τους συμμετέχοντες π.χ. 1 ή 2 φορές την εβδομάδα.
  • Οι Επιστημονικές Διαλογικές Συναθροίσεις θα πραγματοποιηθούν σε μία κανονική αίθουσα. Οι θέσεις μπορούν να τοποθετηθούν στον χώρο με τρόπο που οι συμμετέχοντες να κάθονται ο ένας απέναντι στον άλλο.
  • Ο αριθμός των συμμετεχόντων μπορεί να είναι διαφορετικός σε κάθε συνάθροιση, καθώς δεν επηρεάζει αρνητικά τη δυναμική της δραστηριότητας.

        

© Agora, Kmop, Ric 2017

Kurzlink zu dieser Seite:
die-bonn.de/li/1381