Τώρα, μπορείτε να ελέγξετε αν κατανοήσατε πλήρως το περιεχόμενο των  Επιστημονικών Διαλογικών Συναθροίσεων λύνοντας τη σύντομη άσκηση που ακολουθεί παρακάτω. Καλή διασκέδαση!

 

 

 

Kurzlink zu dieser Seite:
die-bonn.de/li/1412

last changed: 13/3/2019