Μεταμόρφωση/Μεταστροφή

Μέσω της εμπλοκής τους, οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να ξεπεράσουν μόνοι τους τον κοινωνικό, επαγγελματικό και εκπαιδευτικό αποκλεισμό και στην ουσία να προκαλέσουν οι ίδιοι την προσωπική τους μεταστροφή (García-Carrión, 2015). Στην περίπτωση των Επιστημονικών Διαλογικών Συναθροίσεων, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τη συνήθη δυσκολία πρόσβασης στην επιστημονική γνώση και κατά συνέπεια, την απόδοση και την εξέλιξη των συμμετεχόντων στην παρούσα διαδικασία.

"Τα άτομα που συμμετέχουν [...] μετασχηματίζουν το νόημα της ζωής τους με τον τρόπο που επιθυμούν. Τα κείμενα που διαβάσαμε, τα σχόλια που μοιραστήκαμε και οι εκπαιδευτικοί αποκλεισμοί που ξεπεράσαμε, ανοίγουν νέους δρόμους σε προηγουμένως ανεξερεύνητες περιοχές και εμπειρίες. Το να προχωράει κανείς από τον αποκλεισμό στην πολιτισμική δημιουργία επηρεάζει σημαντικά την οικογένεια, τη δουλειά και τις προσωπικές του σχέσεις". (Flecha, 2000, σελ. 15, Μεταφρασμένο)

 

Kurzlink zu dieser Seite:
die-bonn.de/li/1394