Αυτός ο οδηγός έχει σχεδιαστεί για οποιονδήποτε εκπαιδευτικό οργανισμό ενηλίκων που ενδιαφέρεται να κάνει Επιστημονικές Διαλογικές Συναντήσεις (ΕΔΣ). Σας παρέχει πληροφορίες σε βάθος για τις αρχές και την εφαρμογή των ΕΔΣ. Στις ΕΔΣ, οι συμμετέχοντες σε ανεπίσημες προσφορές εκπαίδευσης ενηλίκων διαβάζουν, αντανακλούν και συζητούν επιστημονικές εργασίες. Ως μέθοδο μάθησης, οι ΕΔΣ χρησιμοποιούν τη δυναμική του διαλόγου για να δημιουργήσουν ένα θεμέλιο για την εκπαιδευτική πρακτική που είναι ταυτόχρονα ενδυνάμωση και ενσωμάτωση. Κατά συνέπεια, η μέθοδος ΕΔΣ εισάγεται τόσο από θεωρητική όσο και από πρακτική άποψη.

Διασκεδάστε με τη διερεύνηση των ΕΔΣ και πώς να τις εφαρμόσετε στην πράξη! Αξίζει τον κόπο

 

1. Έναρξη

PDF Icon

2. Συμβουλές

PDF Icon

3. Συντονισμός

PDF Icon

4. Διαδικασία

PDF Icon

5. Ανάγνωση κειμένων

PDF Icon

 

O οδηγός σχεδιάστηκε ως μέρος του προγράμματος Erasmus+ "ScienceLit: Επιστημονική παιδεία για όλους!" (ακολουθήστε μας στο Facebook).

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Kurzlink zu dieser Seite:
die-bonn.de/li/1365