Ta vodnik je namenjen vsem organizacijam za izobraževanje odraslih, ki se zanimajo za organizacijo Znanstvenih Dialoških Srečanj (ZDS). Zagotavlja poglobljene informacije o načelih in izvajanju ZDS. V sklopu ZDS neformalno izobraženi udeleženci berejo, razmišljajo in razpravljajo o znanstvenih delih. Kot učna metoda ZDS uporabljajo dinamiko dialoga, da bi vzpostavili temelje za pedagoško prakso, ki omogoča dvig samozavesti in vključenost udeležencev. V skladu s tem se metoda ZDS predstavlja tako iz teoretičnega kot praktičnega vidika.

 

1. Začeti

PDF Icon

2. Zapomniti si

PDF Icon

3. Moderirati

PDF Icon

4. Nadaljevati

PDF Icon

5. Prebrati

PDF Icon

 

Vodnik je razvit v sklopu projekta "ScienceLit: Scientific Literacy for all!", ki je del programa Erasmus+ (sledite nam na Facebook-u).

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Kurzlink zu dieser Seite:
die-bonn.de/li/1366