Πολιτισμική Νοημοσύνη

Οι άνθρωποι έχουν ποικίλες γνώσεις, τι οποίες έχουν αποκτήσει στο ακαδημαϊκό περιβάλλον ή σε πρακτικό επίπεδο ή σε συνεργατικό περιβάλλον: όλοι διαθέτουν ικανότητα μάθησης χάρη στην πολιτισμική νοημοσύνη (Oliver, Botton, Soler, & Merrill, 2011). Η συμβολή όλων των ανθρώπων κρίνεται επί ίσοις όροις και με δεδομένο τη διαφορετικότητα των απόψεων και των γνώσεών τους λόγω εθνικής καταγωγής. Ενδέχεται ορισμένοι συμμετέχοντες να διαθέτουν ισχυρό γνωστικό υπόβαθρο λόγω των σπουδών και της ειδικότητάς τους, παρά το γεγονός ότι δεν ασκούν το επάγγελμα που σπούδασαν.

"Οι άνθρωποι όλων των ηλικιών διαθέτουν δεξιότητες γλωσσικές και πρακτικές που μπορούν να αναπτυχθούν μέσω της αλληλεπίδρασης με άλλους ανθρώπους. Όλες οι ομάδες ανθρώπων διαθέτουν πολιτισμική νοημοσύνη που τις βοηθά να ξεπεράσουν τις ταξικές, ρατσιστικές προκαταλήψεις και τις ηλικιακές διακρίσεις που οδηγούν στον κοινωνικό αποκλεισμό". (Flecha, 2000, σελ. 9, Μεταφρασμένο)

"Η έννοια της πολιτισμικής νοημοσύνης προσφέρει το κατάλληλο πλαίσιο για την υπέρβαση όλων των θεωριών ελλείμματος […]". (Flecha, 2000, σελ. 8, Μεταφρασμένο).  Επομένως, όλοι μπορούν να συμμετέχουν σε έναν διάλογο που πραγματοποιείται επί ίσοις όροις.

 

Παραδείγματα
(Υπάρχουν διαθέσιμοι υπότιτλοι)


© Ric NovoMesto, 2017

 


© Kmop, 2017

Kurzlink zu dieser Seite:
die-bonn.de/li/1392