Διοργάνωση μίας συνάθροισης

Πραγματοποιείται μία πρώτη συνάντηση των ατόμων ή των φορέων που ενδιαφέρονται να οργανώσουν Επιστημονικές Διαλογικές Συναθροίσεις στη διάρκεια της οποίας λαμβάνονται οι ακόλουθες αποφάσεις:

  • Αφού οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτές ή διοργανωτές συζητήσουν, θα επιλέξουν ένα απόσπασμα ή ενα άρθρο από ένα σπουδαίο, αυθεντικό επιστημονικό κείμενο που θα ήθελαν να αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης στις εν λόγω συναθροίσεις. Όλοι μπορούν να καταθέσουν τις προτάσεις τους και να επιχειρηματολογήσουν υπέρ του κειμένου που θωρούν ενδιαφέρον να συμπεριληφθεί στις συναντήσεις αυτές.
  • Στη συνέχεια, επιλέγονται τα κεφάλαια και οι σελίδες από το κείμενο που θα αναγνωστεί στην πρώτη/επόμενη συνάθροιση.
  • επιλέγουμε έναν συντονιστή/μία συντονίστρια.
  • Τέλος, οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτές ή διοργανωτές αποφασίζουν τον τόπο και τον χρόνο διεξαγωγής της συνάθροισης.

Προετοιμασία πριν τη διεξαγωγή της συνάθροισης:

  • Στο σπίτι, διαβάζουμε ξανά όσα έχουμε συμφωνήσει και αν επιθυμούμε, αναζητούμε συμπληρωματικό πληροφοριακό υλικό για την όσο το δυνατόν πληρέστερη κατανόηση του κειμένου.

  • Έπειτα, υπογραμμίζουμε τις παραγράφους που προσελκύουν το ενδιαφέρον μας ή που μας αρέσουν περισσότερο από πλευράς περιεχομένου. Είναι σημαντικό όλοι οι συμμετέχοντες να επισημάνουν τουλάχιστον μία παράγραφο που θεωρούν ενδιαφέρουσα, διότι το στοιχείο αυτό καθορίζει τον τρόπο διεξαγωγής της συνάθροισης. Στη διάρκεια της συνάθροισης, ακολουθεί συζήτηση σχετικά με όσα διαβάσαμε πρωτύτερα.

 

Στο επόμενο βίντεο θα δείτε πώς να προετοιμάσετε ένα κείμενο για μία Επιστημονική Διαλογική Συνάθροιση.

 

Στο βίντεο που ακολουθεί, θα δείτε πώς λειτουργούν τα πράγματα στην πράξη.
(Υπάρχουν διαθέσιμοι υπότιτλοι)

 

 

Kurzlink zu dieser Seite:
die-bonn.de/li/1371

last changed: 18/9/2018