Moderator

Eden od sodelujočih na srečanju ima vlogo moderatorja. Ta oseba je dialoško izbrana, njegova/njena naloga pa je zagotavljanje enakopravne udeležbe vseh. Ni treba biti strokovnjak na področju znanosti, da bi pojasnil/a besedila - tako kot v razredu, kar bi ustvarilo enostranski dialog z vprašanji in odgovori ali neenakopraven odnos "nevednega strokovnjaka" (Freire, 1970, p 63). Zadostuje, da ima oseba, ki moderira srečanje, znanje o pravilnem delovanju in merilih Znanstvenega Dialoškega Srečanja (ZDS), da bi olajšala gradnjo kolektivnega pomena. Udeleženci so odgovorni za razpravo, izmenjavo mnenj in vprašanja.

  “Če je vzgojitelj tisti, ki ve, učenec pa neveden, mora torej prvi, dati, podati,
prenesti svoje znanje drugemu.
(ebd., stran 63)

Zato je glavna naloga moderatorja da vzdržuje vrstni red podajanja mnenj in, kot je bilo že omenjeno, dati prednost ljudem z večjimi težavami govora v javnosti. Moderator je odgovoren za zagotavljanje poštene in enakopravne porazdelitve razpoložljivega časa.

Druge točke, ki jih mora upoštevati moderator, so:

  • Nikoli ne vsiljevati svojega mnenja
  • Ne razlagati ali predstaviti vsebine ali presojati mnenj
  • Biti na enaki ravni kot udeleženci
  • Vzpostaviti ozračje enakopravnega dialoga in spoštovanja

V tem španskem videu lahko vidite primer.

Dodatne informacije so na voljo v poglavju o ustreznih merilih, ki jih je treba upoštevati pri pravilnem delovanju ZDS.

 

 

Kurzlink zu dieser Seite:
die-bonn.de/li/1376