Αλληλεγγύη

Κατά τη διάρκεια των συναθροίσεων, οι συμμετέχοντες αναλαμβάνουν την υποχρέωση να βοηθούν ο ένας τον άλλο, αφήνοντας στην άκρη τον ατομικισμό. Η αλληλοϋποστήριξη μεταξύ των εκπαιδευόμενων είναι βασικό στοιχείο για να κατανοήσουμε ότι η επιστήμη είναι προσβάσιμη σε όλους.Παράλληλα, αποτελεί έναν καλό τρόπο ώστε τα μέλη της ομάδας να κατανοήσουν ευκολότερα περιεχόμενο που πιθανότατα θα ήταν δύσκολο να κατανοήσουν σε ατομικό επίπεδο.  

"Η [συνάθροιση] είναι ανοιχτή προς όλους τους ενδιαφερόμενους, ανεξαρτήτως οικονομικής κατάστασης ή σπουδών. Το βασικό κίνητρο αυτής της δραστηριότητας είναι η συλλογική μάθηση και όχι η επιβολή της αυθεντίας ενός ατόμου." (Flecha, 2000, σελ. 21, Μεταφρασμένο)

"Όταν έλεγα την άποψή μου, ένιωθα μεγάλη αμηχανία, επειδή φοβόμουν μήπως γελοιοποιηθώ. Αργότερα, όμως κατάλαβα ότι όλοι έχουν το διακαίωμα να πουν τη γνώμη τους χωρίς να τους επικρίνει κανείς. [...] Στο τέλος, μοιραζόμαστε μεταξύ μας όλες τις ιδέες, απόψεις και γνώσεις που έχουμε ως ομάδα." Συμμετέχων/-ουσα στις Επιστημονικές Διαλογικές Συναθροίσεις (Μεταφρασμένο)

 

Kurzlink zu dieser Seite:
die-bonn.de/li/1404